employer branding

koncept

Piteå kommun – 100 förbättringar

Piteå kommun och Socialstyrelsen stod inför en rejäl utmaning när det gällde socialtjänsten. De hade ekonomiska problem, missnöjda medborgare och personal. Utmaningarna var många och komplexa, men det var också tydligt att något behövde göras. Vi tog oss an uppdraget att hitta en kommunikativ lösning för att skapa en förbättrad och mer sammanhållen socialtjänst som skulle engagera och inspirera alla inblandade.

Bakgrund

Socialtjänsten är den största förvaltningen i Piteå kommun med över 2000 medarbetare, vilket utgör 5 procent av alla pitebor och mer än hälften av hela den kommunala arbetsstyrkan. Förvaltningens arbete har kantats av flera större utmaningar under årens lopp: en organisation som lider av ekonomiskt underskott på cirka 50 miljoner kronor om året, frustrerade brukare som upplever att man slussas vidare mellan olika avdelningar, samt missnöjda medarbetare som inte har fått de verktyg de behöver för att erbjuda den omsorgskvalitet som krävdes. Som konsekvens hade bland annat antalet sommarjobbsansökningar minskat drastiskt under årens lopp – från tusentals till hundratals under loppet av tio år. 

Utmaningarna som Socialtjänsten hade var inte bara många, de varierande också i sin karaktär, i sin komplexitet, i hur brådskande de var, men också var de befann sig på en makronivå eller mikronivå. Ett digert förändringsarbete låg framför dem. Oh My fick i uppdrag att kommunicera förändringen och konceptet behövde inte bara påverka, utan även engagera – och till och med inspirera – både medarbetare och medborgare till att skapa bilden av den här nya, enade socialtjänsten. 

Lösning

Med avstamp i denna verklighet tog vi fram kampanjen “100 förbättringar för en socialtjänst”. Kampanjen är precis vad det säger att det är: 100 konkreta förbättringar för att förbättra socialtjänsten. Av dessa riktade sig 50 till medarbetaren och 50 till medborgaren. Vi tog fram en kommunikationsplattform och kommunikationskoncept, med grafik- och tonalitetsriktlinjer, och en unik stämpel som skulle kvalitetssäkra varenda förbättring, samt numrera den. Rent kommunikativt fanns det en stor vinning i att folk alltid ska kunna se att det har skett tidigare förbättringar, men också att det kommer att ske framtida.

Initiativet lanserades av den nytillträdda socialchefen under en konferens och medarbetare uppmuntrades till att själva föreslå förbättringar. Inte nog med att vi fick in flera fina förslag, med nya perspektiv, vi ökade också engagemanget och kunskapen om initiativet. 

Eftersom en ännu vassare rekrytering var ett viktigt steg i att stärka arbetsgivarvarumärket lanserade vi i samband med detta ett nytt employer branding-koncept – med fokus på den nya, progressiva socialförvaltningen.

Kommunikationen till medborgarna skedde primärt via sociala medier, men vi lanserade en fristående webb för att informera om varje ny förbättring. Det bedömdes vara så viktigt så den migrerades slutligen till Piteå kommuns webb, där nu alla initiativ går att läsa, och alla nylanserade förbättringar läggs in löpande.

Resultat

När man talar om leverabler i detta projekt är det svårt att inte nämna de faktiska 100 förbättringarna som konkretiseras tack vare kampanjen. I dagsläget har 53 av förbättringarna genomförts, men det sker nya leveranser löpande. Både de minsta och de största av alla initiativ bidrar till att uppfylla uppdragets syfte om att effektivisera den interna organisationen, samt att förbättra socialtjänstens arbetsgivarvarumärke genom att skapa en bättre arbetsplats för medarbetarna och en bättre upplevelse för brukarna. 

Här är ett axplock av några av de officiella förbättringarna som kampanjen har genomfört

#1 Utbildningstjänster för sjuksköterskor
#4 Ny e-tjänst för orosanmälan 
#10 Arbetsglädje på schemat
#13 Kunskapslyft för personliga assistenter 
#15 Individanpassad ersättning till familjehem 
#21 Gratis kaffe för all personal 
#23 Vi anställer fler sjuksköterskor 
#27 Chef i beredskap 
#37 VR-utbildning för vårdpersonal i förflyttningsteknik
#48 Aktiverare på särskilt boende för äldre 

Our team
No items found.
Our team
Christopher Hall
Chairman
Gurjit S. Bedi
Managing Partner
David Parker
Managing Partner
Sam Wilson
Partner
Owen Hardy
Vice President
Our team
No items found.