branding

Coompanion – Impact Accelerator

Hur säkerställer man social hållbarhet på en plats som inte haft någon befolkningsökning sedan 1956 men som inom de kommande 10–15 åren kommer få 100 000 nya invånare? En plats som dessutom förväntas leda världen i den hållbara klimatomställningen? Ja, det var inga små frågor vi tacklade tillsammans med Coompanion i vårt kännedomsuppdrag för deras initiativ Impact Norrbotten.

Bakgrund

Den gröna omställningen befinner sig just nu i en offensiv fas. Allt fler stora företag riktar blickarna mot just norra Sverige och väljer att etablera och investera där både klimat och naturresurser är världsunika. Den här typen av satsningar kommer så klart med en hel del utmaningar på samhällsnivå. De nya företagsetableringarna innebär stora krav på kompetensförsörjning, infrastruktur, bostadsbyggande och inte minst social hållbarhet. Från att inte ha haft någon befolkningsökning alls sedan 1956 väntas mängden människor i Norrbotten öka med 100 000 de kommande 10–15 åren. Hur kan vi säkerställa social hållbarhet på en plats som förväntas leda världen i den hållbara klimatomställningen?

Företagsrådgivaren Companion vill genom projektet Impact Norrbotten samla lokala företagare och andra människor som har drivkraften att öka den sociala hållbarheten i sina samhällen. Initiativet är nytt och finansieras av EU, Region Norrbotten, Luleå kommun, Längmanska fonden, Sparbanken Nord och Coop Norrbotten. 

I det snabbväxande Norrbotten är det viktigt att lokala krafter, till exempel småföretagare, bidrar till en känsla av tillhörighet och gemenskap. Det är de som driver ett välmående samhälle framåt. Oh My fick uppdraget att öka kännedomen om Impact Norrbotten, tydliggöra vad det är och skapa en produkt som målgruppen ser ett värde i och därför vill ansluta sig till. 

Lösning

Vi kunde tidigt konstatera att det inte bara är lokala småföretagare som är den primära målgruppen. Snarare handlar det om att hitta och rikta oss mot de lokala eldsjälarna som är större än sina verksamheter – människor med driv, kreativitet och framåtanda. Att skapa dessa personas och rikta kommunikationen mot rätt målgrupp var ett viktigt första steg. 

Så hur skulle vi få dessa upptagna människor att lägga ännu mer av sin dyrbara tid på att delta? I ett första steg skärskådade vi varumärket. Namnet Impact Norrbotten signalerade att detta var ett projekt, snarare än ett varumärke som målgruppen kunde knyta sig till för att stärka sin identitet som en drivkraft i samhället. Det nya namnet Impact Accelerator sattes för att skapa rätt associationer från början. Varför Impact Accelerator? Impactföretag är företag som styr mot mål inom Agenda 2030 och ordet accelerator understryker att vi växlar upp ett befintligt engagemang. Under det nya varumärket Impact Accelerator arbetade vi fram en tilltalande visuell identitet samt en budskapsplattform utformad för att attrahera den tilltänkta målgruppen. Huvudbudskapet ”entreprenörskap som gör skillnad” blev grundstommen i det kommunikativa arbetet. 

Resultat

Det högt satta målet är att engagera 150 eldsjälar i nätverket inom tre år – och vi är på god väg. Idag, tidigt i projektet, består Impact Accelerator av 80 personer. Attityden hos dessa personer är positiv och de upplever ett värde i att engagera sig kring initiativet, samt att synas i samband med varumärket. Med vetskapen om att dessa människor är väldigt upptagna har vi lyckats bygga in tillräckligt mycket ”what’s in it for me” för att se en stark uppslutning. 

Framåt fortsätter arbetet med att hitta fler och nya vägar för att stötta dessa företag och individer i deras viktiga arbete för ett socialt hållbart samhälle där människor vill leva och verka. 

Uppdraget innefattar

• Målgruppsanalys
• Innovationsledning
• Nytt namn
• Idé- och budskapsutveckling 
• Profildesign 
• Kunskapshöjande genom föreläsningar från spetskompetens på Oh My

Our team
No items found.
Our team
Christopher Hall
Chairman
Gurjit S. Bedi
Managing Partner
David Parker
Managing Partner
Sam Wilson
Partner
Owen Hardy
Vice President
Our team
No items found.