Vi kan inkludering

Gör ni som ni alltid brukar?

Det är lika bra att vi är ärliga direkt. De allra flesta gör som de alltid gjort - formar verkligheten och tar beslut utifrån sig själva eller den vita, heterosexuella, mansstyrda ledningsgruppen. Visst kan det funka, men bara till en viss gräns.
Allt fler har dock förstått vikten av att vara inkluderande. Att det får en arbetsgrupp att må bättre och prestera bättre. Att det genererar nya medarbetare och fler kunder.

Har ni koll på det nya Sverige?

Lägg därtill att 20 procent av Sveriges befolkning idag är utrikesfödd. Vart fjärde barn i Sverige har utländsk bakgrund. Samtidigt har 36 procent av befolkningen någon form och grad av funktionsnedsättning. Vi har kärnfamiljer, stjärnfamiljer och självstående. Homos, transpersoner och icke-binära.
Att göra som en alltid gjort håller inte längre. Så var ska en börja?

Det allra viktigaste när det kommer till inkludering är att vara medveten om normer, privilegier och fördomar. För att vara trovärdig och lyckas måste du förstå vad du håller på med.
Vi har lång erfarenhet av att hålla allt från inspirationsföreläsningar till hela utbildningar i normkreativitet, inkludering och inkluderande kommunikation. Alltid skräddarsytt utifrån var ni står och vad ert behov är.
Hör av er så ser vi vart vi landar. Kanske behöver ni utbilda era kommunikationsavdelning. Kanske behöver ni se över era rekryteringsannonser. Eller så behöver er ledningsgrupp få koll på begrepp, lagar och kultur.

“Det allra viktigaste är action. Vi måste sluta prata om inkludering och börja göra.”
- Mariana Vnuk, copywriter, strateg och expert på inkluderande kommunikation

Vill du veta mer om hur du kan komma igång med ditt inkluderingsarbete?
Lämna din mailadress här eller hör av dig till mariana@ohmy.se

Tack! Vi hör av oss
Något gick fel! Försök igen.

Vi kan även det här (och lite till)

Hosting & infrastruktur
Fysiska prylar
Systemutveckling
Motion graphics
Tjänstedesign
3D-rendering
Journalistik
Workshop facilitering
Voice over
Copywriting
Reklamfilmer
Sommelier
Kubernetes
Laravel
Podcasts
Systemarkitektur
Animering
Idégenerering
AWS
Eventproduktion
Varnish
Figma
Musikproduktion
App-design
Affärsutveckling

Och du, vi har det också väldigt trevligt när vi gör det vi gör.

Läs mer om Schysst™